LORI VILAYƏTININ ICMAL DƏFTƏRI
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Lori vilayətinin icmal dəftəri
Müəllif Şahin Mustafayev
Nəşr olunduğu il 2004
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 87
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 2048
Yükləmə sayı 117
YÜKLƏ

LORI VILAYƏTININ ICMAL DƏFTƏRI KİTABI HAQQINDA

XVI yüzilliyin sonlarında Osmanlı-Səfəvi müharibəsi nəticəsində Güney Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan ərazilərinin böyük hissəsi Osmanlı irnperiyasının tərkibinə daxil edilmişdir. Osmanlı məmurları yeni fəth olunmuş torpaqlar üzərində inzibati-ərazi bölgüsü, təhrir və qeydiyyat işləri aparmış, onların nəticələrini tərtib etdikləri müfəssəl və icmal dəftərlərində əks etdirmişdilər. Günümüzə qədər gəlib çatmış bu sənədlərdən biri 1590-cı i Lori vilayətinin icmal dəftəridir. Əlyazması İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arxivində saxlanan bu dəftər Güney Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanın orta çağ tarixinə dair dəyərli və dəqiq qaynaqdır. Kitabdan tarixçilər, coğrafıyaçılar, iqtisadçılar və etnoqraflar istifadə edə bilərlər.