İRӘVAN XANLIĞININ ӘHALISI
Ana səhifə > Əhali tarixi > İrәvan xanlığının әhalisi
Müəllif İradә Mәmmәdova
Nəşr olunduğu il 2017
Bölmə Əhali tarixi
Səhifə sayı 56
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 1659
Yükləmə sayı 87
YÜKLƏ

İRӘVAN XANLIĞININ ӘHALISI KİTABI HAQQINDA

“İrәvan xanlığının әhalisi” adlanan bu kitabçada oxu­culara Azәrbaycan dövlәti olan İrәvan xanlığının әhalisinin etnik vә dini mәnsubiyyәti, mәşğuliyyәti, xanların әhali siyasәti tәqdim edilmişdir. Kitabçadakı tәkzibedilmәz ilkin qaynaqlara әsaslanan yer vә tayfa adlarını, әhalinin say dinamikasını әks etdirәn qiymәtli cәdvәllәr İrәvan bölgәsindә әhalinin mütlәq әksәriyyәtinin Azәrbaycan türklәri olduğunu bir daha sübut edir.