MÜSƏLMAN DIPLOMATIKASINDA SƏFƏVILƏR VƏ BÖYÜK MOĞOLLAR
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Müsəlman diplomatikasında Səfəvilər və Böyük Moğollar
Müəllif Akif Fərzəliyev və Rəna Məmmədova
Nəşr olunduğu il 2004
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 228
Dil Rusca
Baxış sayı 2197
Yükləmə sayı 187
YÜKLƏ

MÜSƏLMAN DIPLOMATIKASINDA SƏFƏVILƏR VƏ BÖYÜK MOĞOLLAR KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada XVI-XVII əsrlərdə Səfəvilər dövləti ilə Böyük Moğol imperiyası arasında qarşılıqlı münasibətlərin bəzi problemləri işıqlandırlır. Təqdim edilən mövzu üçün müəlliflər tərəfindən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutundan əldə edilmiş "Münşəat-i Səlatin (Sultanlar  arasında yazışmalar)" adı altında məktublar toplusundakı materiallar tədqiq olunub və ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə gətirilib. Tədqiq olunan materiallar salnamələrdə, hökmdarların tərcümeyi-hallarında, bölgə tarixləri və digər traktatlarda olmayan dəyərli məlumatları əldə etməyə imkanı verir. Təqdim edilən əsər Azərbaycan, İran, Hindistan və Əfqanıstanın orta əsrlər tarixi ilə maraqlanan hər kəs, o cümlədən də beynəlxalq münasibətlər, şərqşünaslıq və tarix fakültələrinin müəllimləri, aspirantları və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.