ŞEYX SƏFI TƏZKIRƏSI. SƏFVƏTÜS-SƏFANIN XVI ƏSR TÜRK TƏRCÜMƏSI.
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Şeyx Səfi Təzkirəsi. Səfvətüs-səfanın XVI əsr türk tərcüməsi.
Müəllif İbn Bəzzaz Ərdəbili
Nəşr olunduğu il 2006
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 932
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 3389
Yükləmə sayı 406
YÜKLƏ

ŞEYX SƏFI TƏZKIRƏSI. SƏFVƏTÜS-SƏFANIN XVI ƏSR TÜRK TƏRCÜMƏSI. KİTABI HAQQINDA

«Şeyx Səfi təzkirəsi» klassik Azərbaycan tərcümə ədəbiyyatının və ədəbi dil tarixinin ən dəyərli abidələrindən biridir. Tərcümənin orijinalı XIV əsr müəllifi İbn Bəzzaz Ərdəbilinin fars dilində yazdığı «Səfvətüs-səfa» kitabıdır. Məhəmməd bin Hüseyn Katib Nişati 949/1543-cü ildə «Səfvətüs-səfa»nı türkcəyə çevirərək tərcümə mətnini şərti olaraq «Şeyx Səfi təzkirəsi» adlandırmışdır. Kitabda XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ictimai-siyasi həyatının ümumi mənzərəsi işıqlandırılmış, dövrün sufi baxışları öz əksini tapmışdır. Əsər ilk dəfə nəşr edilir.