DÜNYANI BƏZƏYƏN ABBASIN TARIXI (TARIXE-ALƏMARAYE-ABBASI). II KITAB
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq > Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
Müəllif İsgəndər bəy Münşi Türkman
Nəşr olunduğu il 2011
Bölmə Mənbələr və tarixşünaslıq
Səhifə sayı 1056
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 3581
Yükləmə sayı 495
YÜKLƏ

DÜNYANI BƏZƏYƏN ABBASIN TARIXI (TARIXE-ALƏMARAYE-ABBASI). II KITAB KİTABI HAQQINDA

Səfəvi tarixşünaslıq məktəbinin ən böyük nümayəndəsi olmuş azərbaycanlı İsgəndər bəy Münşi Türkman (1560-1634) üç cilddən ibarət “Tarixe-aləmaraye-Abbasi” (“Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi”) kimi böyük və faydalı əsərini yazmaqla dünyanın şərqşünas müəllifl əri sırasında xüsusi yer tutmuşdur. Mövcud olduğu mühitdə dövrünün yazı dilinin tarixi ənənəsinə sadiq qalan tarixçinin fars dilində qələmə aldığı bu məşhur kitab ümumilikdə türk səfəvi sülaləsi sələfl ərinin, xüsusilikdə isə həmin sülalənin ən əzəmətli xələfl ərindən birinin – I Şah Abbasın dövrü, hökmdarlıq fəaliyyəti, mədəni və iqtisadi-ictimai məsələlərdə rolu, siyasi-diplomatik hadisələrlə zəngin həyatı haqqında yazılmış ən müfəssəl tarixi abidədir. Kitabda bir sıra Yaxın və Orta Şərq, habelə Kiçik, Mərkəzi və Cənubi Asiya, Cənubi və Şimali Qafqaz, Şərqi və Qərbi Avropa ölkələri və onların bir sıra nümayəndələri haqqında müəyyən məlumatlar öz əksini tapmışdır. “Tarixe-aləmaraye-Abbasi” əsərinin dilimizə tərcüməsi ilk dəfədir ki, tam şəkildə və iki kitabdan ibarət halda Azərbaycan oxucularına təqdim olunur. 1109 səhifədən ibarət birinci kitab 2010-cu ildə çapdan çıxmışdır.