AZƏRBAYCAN SƏFƏVI DÖVLƏTI-NIN HINDISTANIN TÜRK‐MÜSƏL-MAN SULTANLIQLARI ILƏ ƏLAQƏLƏRI
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Azərbaycan Səfəvi dövləti-nin Hindistanın türk‐müsəl-man sultanlıqları ilə əlaqələri
Müəllif Tofiq Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2020
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 400
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2456
Yükləmə sayı 174
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN SƏFƏVI DÖVLƏTI-NIN HINDISTANIN TÜRK‐MÜSƏL-MAN SULTANLIQLARI ILƏ ƏLAQƏLƏRI KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Hindistanın türk‐müsəlman sultanlıqları ilə qarşılıqlı əlaqələri tədqiq olunmuşdur. Əsərdə XV əsrin sonlarında Hindistanın Dekan bölgəsində Bəhməni dövlətinin zəifləməsi nəticəsində yaranmış Adilşahlar, Nizamşahlarvə Qütbşahlar dövlətləri barədə məlumat verilmiş, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin həmin türk‐müsəlman sultanlıqlar ilə qarşılıqlı əlaqələri ilkin mənbələrdən və elmi ədəbiyyatdan istifadə edilərək tədqiq edilmişdir. Əsərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin bəhs olunan türk‐müsəlman sultanlıqlarla qarşılıqlı əlaqələr tarixinə dair zəngin faktiki material verilir. Monoqrafiya tarixçilər, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasət tarixini öyrənən tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.