AZƏRBAYCAN SƏFƏVI DÖVLƏTININ XARICI SIYASƏTI (TÜRKIYƏ TARIXŞÜNASLIĞINDA)
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü > Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
Müəllif Tofiq Nəcəfli
Nəşr olunduğu il 2020
Bölmə Orta əsrlər dövrü
Səhifə sayı 520
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 4701
Yükləmə sayı 649
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN SƏFƏVI DÖVLƏTININ XARICI SIYASƏTI (TÜRKIYƏ TARIXŞÜNASLIĞINDA) KİTABI HAQQINDA

Monoqrafiyada Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi öyrənilmişdir. Əsərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması və möhkəmlənməsi prosesinə Türkiyə tarixçilərinin münasibəti aydınlaşdırılmış və XVI-XVIII əsrin I yarısında Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasındakı siyasi əlaqələr, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Məmlük dövləti, Şeybanilər, Türküstan xanlıqları, Böyük Moğol imperiyası, Böyük Moskva knyazlığı, Gürcüstan knyazlıqları və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr tarixinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi araşdırılmış və dövrün mənbələrindən istifadə edilərək təhlil edilmişdir. Əsərdə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasət tarixinədair zəngin faktik material verilir. Monoqrafiya tarixçilər, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasət tarixini öyrənən tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.