2022, №1 / 271
Müəllif -
Nəşr olunduğu il 2022
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 139
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1980
Yükləmə sayı 82
YÜKLƏ

2022, №1 / 271 KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 5 may 1997-ci il tarixli Nizamnaməsi ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Seriya AB № 022436, Qeydiyyat № B236 «Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi» jurnalı Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası, təbliği və tətqiqi problemlərini araşdırır, tədris prosesində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinə elmi metodik köməklik göstərir. Jurnal ildə dörd dəfə nəşr olunmaqla, Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində orijinal məqalələrin dərcini həyata keçirir. Jurnal dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq, metodika: təcrübə və nəzəriyyə, ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəblərdə Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatın tədrisi, eləcə də qədim, orta və yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi, poeziya və mətnşünaslıq, ədəbi tənqid və dilçilik məsələlərini əhatə edən bölmələrdən ibarətdir. «Nəşrlər» bölməsində elmi-pedaqoji sahədə yeni nəşr edilən kitablar tanıdılır.

Nuray Əliyeva. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında ana dili məsələləri. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 10-17

Vaqif İsrafilov. Göytürk toponimləri türkdilli xalqların tarixi yaddaşıdır. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 18 – 26

Sərcan Sadiqova. Kəmiyyət kateqoriyasının məntiqi və linqvistik əlaqəsi. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 27 – 35

Təhminə İsmayılova. Müstəqillik illərində nitq mədəniyyəti məsələləri. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 36 – 46

Pərvin Abdullabəyova. Zəlimxan Yaqubun poeziyasında sarı rəngin üslub çalarları. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 47 – 54

Soltan Hüseynoğlu. Ədəbiyyat təlimində inteqrativ dərs: mahiyyəti və təşkili. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 55 – 72

Vaqif Alkərəmov. Ümumtəhsil məktəblərində Cəfər Cabbarlının həyat və yaradıcılığının öyrənilməsinə dair. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 73 – 81

Aynur Şelemanova. Azərbaycan dili fənnində ümumiləşdirici dərslərin yeni sistemi: nəzəriyyə və təcrübi söhbətlər. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 82 – 89

Ədalət Abbasov. Nizami poeziyasındakı bəzi aforizmlərin sintaktik-semantik xüsusiyyətləri. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 90 – 95

Nabatəli Qulamoğlu. Xüsusiləşmə və əlavələr. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 96 – 108

Şəlalə Qasımova. Müasir Azərbaycan dilində metaforikləşmə yolu ilə söz yaradıcılığı. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 109 – 118

Elşad Abışov, Ruhiyyə Cəfərova. Professor Qəzənfər Kazımovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti. AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №1 (271), s. 119 – 126