AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. I CILD
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild
Müəllif Müəlliflər kollektivi
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 520
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 15194
Yükləmə sayı 5856
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. I CILD KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərinden və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin I cildi Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan başlayaraq eramızın III əsrinin birinci rübü ilə başa çatan böyük bir dövrünü əhatə edir. Kitabda arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsasında ölkəmizdə ibtidai insan cəmiyyətinin mərhələləri, mənəvi həyatı, onun dağılması, ilkin sinifli cəmiyyətin və dövlətlərin meydana gəlməsi, onların taleyi, şəhər həyatı, mədəniyyəti, xalqın yadelli işğalçılarla mübarizəsi, etnik məsələlər və s. açıqlanır.