AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. IV CILD
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild
Müəllif Müəlliflər kollektivi
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 504
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 11903
Yükləmə sayı 5715
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. IV CILD KİTABI HAQQINDA

Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur. XIX əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi, yurdumuzun şimal torpaqları Rusiya imperiyasının tərkibində qaldı. Cilddə istilanın gedişi, çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanı ucqar müstəmləkəyə çevirməsi siyasəti, xalqın ona qarşı mübarizəsi, ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəniyyət tarixi, əsrin son rübündə burada kapitalist münasibətlərinin qərarlaşması, bununla əlaqədar sənayenin, kənd təsərüfatının inkişaf xüsusiyyətləri. Soisal dəyişikliklər, siyasi-
ictimai hadisələr, eləcə də xalqımızın millət kimi təşəkkül tapması, milli şüurun yüksəlişi, Azərbaycan dili və mədəniyyətinin inkişaf mərhələləri işıqlandırılmışdır.