AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. V CILD
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild
Müəllif Müəlliflər kollektivi
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 696
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 9730
Yükləmə sayı 4702
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. V CILD KİTABI HAQQINDA

"Azərbaycan tarixi" çoxcildliyinin V cildində XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır.
Azərbaycan xalqının bütün həyat sahələrini əhatə edən köklü dəyişikliklərin baş verdiyi həmin dövrdə kapitalist istehsal münasibətlərinin iqtisadiyyatda aparıcı mövqe tutması, maarifçiliyə əsaslanan milli özünüdərk və ictimai şüurun milli dövlətçiliyi bərqərar etməklə nəticələnən böyük bir inkişaf mərhələsi keçməsi, ədəbiyyat və mədəniyyətin coşqun inkişafı, sosial-iqtisadi təkamül, cəmiyyətin digər mühüm proses və hadisələri bu cilddə diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə nəticələnən milli-azadlıq hərəkatından geniş bəhs olunan bu cilddə Cümhuriyyətin müxtəlif sahələrdəki fəaliyyəti və onun süqutuna səbəb olan amillərlə yanaşı, milli dövlət quruculuğunda mühüm tarixi-siyasi əhəmiyyəti də şərh edilir.