AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRININ İSLAMAQƏDƏR TARIXI. (DOQQUZ BITIK). I BITIK
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). I Bitik
Müəllif Firudin Ağasıoğlu
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 337
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 2049
Yükləmə sayı 168
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRININ İSLAMAQƏDƏR TARIXI. (DOQQUZ BITIK). I BITIK KİTABI HAQQINDA

Türkologiya elmində analogiyası olmayan doqquz cildlik «Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi» (9 Bitik) əsəri bu sahədə müəllifin apardığı 30 illik tədqiqatın nətcəsi kimi ortaya çıxmışdır. Türk xalqlarının tarixi bu əsərdə yeni konsepsiya ilə yazılmış, «Altay» nəzəriyəsinin əksinə olaraq, yazarın gündəmə gətirdiyi yeni “Urmu” nəzəriyəsilə Ön Asiya türk etnosunun yarandığı ilkin coğrafi məkan kimi müəyyənləşmişdir. Tarixi qaynaqlar, tarixi coğrafiya, Azərbaycanda qurulan qədim dövlətlər, tarixi onomastika, tarixi etnoqrafiya, həmçinin folklor və mifologiyada tarix, azər türkcəsinin tarixi və azər türklərinin soykökü ayrı-ayrı bitiklərdə verilmişdir. «Tarixi qaynaqlar» adlanan I Bitikdə milli və yabançı qaynaqlara yeni baxış və yeni konsepsiyanın metodları şərh olunur. Azər türklərinin tarixinə aydınlıq gətirən antropoloji, arxeoloji və daş bəlgələr, qayaüstü rəsmlər, yazıöncəsi işarələr, damğalar və yazının yaranması digər türk xalqlarının tarixilə əlaqəli şəkildə tədqiq olunur və türk etnosunun formalaşma tarixindən başlayaraq İslamaqədərki 10 minillik bir dövrü əhatə edən zaman daxilində gözdən keçirilir. Türkologiyada ilk dəfə İslamaqədər qonşu xalqlar və dövlətlərlə olan əlaqələr verilmiş, tarixi faktlarla türklərin ilkin Atayurdunun Ön Asiyada olması göstərilmişdir. Bu isə böyük öndər Atatürkün uzaqgörənliklə “Anadoluda 7 minil öncə də türklər vardı” deyiminin gerçəkliyini açığa çıxardı.