AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRININ İSLAMAQƏDƏR TARIXI. (DOQQUZ BITIK). II BITIK
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). II Bitik
Müəllif Firudin Ağasıoğlu
Nəşr olunduğu il 2014
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 275
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 1527
Yükləmə sayı 85
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRININ İSLAMAQƏDƏR TARIXI. (DOQQUZ BITIK). II BITIK KİTABI HAQQINDA

Azərbaycan türklərinin İslamaqədərki tarixindən bəhs edən bu əsərin II cildində azər xalqının tarixi-etnik coğrafiyası araşdırılmışdır. Urmu teoriyası baxımından öyrənilən oykumenlər, etnik demoqrafiya, kosmonimiya, biosfer, yollar, coğrafi durum, areal izoqlosları, adı və yeri dəyişən toponimlər, çay və dağ adları kimi məsələlər diqqətə alınaraq, prototürk və protoazər boylarının ilkin Atayurdunun coğrafi koordinatları müəyyən edilmiş, tarixi köçlər haqqında yeni baxış ortaya qoyulmuşdur. Burada Alban, Aran, Atropaten, Azərbaycan və Ərməniyə adlarının əvvəlki etimologiyalarından fərqlənən yeni açımı verilir. Bu ölkə adlarının (xoronimlərin) yeni yozumu yazılı qaynaqlardakı bəlgələrin etnolinqvistik tədqiqi ilə yorumlanmışdır.