TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Qədim türklər və Ermənistan
161
Əsərlər. 7-ci cild: İran tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə əsərlər.
133
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
96
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası
85
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
83
Toponimikaya giriş
80
Toponimikanın oçerkləri
76
Qədim Azərbaycan
72
XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
61
Türk dilində adlar və adlandırmalar
49
XIII-XIV əsrlərdə Qızıl Ordanın tarixi coğrafiyası
40