DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3601
Orta Əsrlər tarixi
3960
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3596
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2172
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1281
Toponimika
1127
SSRİ Arxeologiyası
1479
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
265
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
367
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
200
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
10194
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7515