DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3578
Orta Əsrlər tarixi
3905
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3497
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2156
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1261
Toponimika
1096
SSRİ Arxeologiyası
1474
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
264
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
359
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
197
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
9889
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7412