ƏHALI TARIXI
Ana səhifə > Əhali tarixi
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
73
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
71
Türklər (tarixi oçerklər)
262
Ümumi Etnoqrafiya (etnologiya)
199
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
54
Zülqədər eli
206