HƏMDULLAH MUSTOVFININ "NÜZHƏT ƏL-QÜLUB" ƏSƏRINƏ GÖRƏ HÜLAKILƏR IMPERIYASI
Ana səhifə > Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
Müəllif: Guy Le Strange,    İl: 1903

İnzibati ərazi: Hülakilər imperiyası

HƏMDULLAH MUSTOVFININ "NÜZHƏT ƏL-QÜLUB" ƏSƏRINƏ GÖRƏ HÜLAKILƏR IMPERIYASI

Hülakilər imperiyasının xəritəsi Le Streyncin 1903-cü ildə nəşr edilmiş "XIV əsrdə Həmdullah Mustovfinin Nüzhət-əl-Qülub əsərində Mesapotomiya və İran Monqolların hakimiyyəti altında"  adlı əsərindən götürülmüşdür.