PERSIYANIN VƏ YA SƏFƏVILƏR DÖVLƏTININ XƏRITƏSI
Ana səhifə > Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
Müəllif: Yodokus Hondius, Yohannes Yanssonius,    İl: 1636

İnzibati ərazi: Səfəvilər dövləti

PERSIYANIN VƏ YA SƏFƏVILƏR DÖVLƏTININ XƏRITƏSI

Flamand kartoqraf Merkator və holland kartoqraf Hondiusun xəritələrini özündə əks etdirən atlasa daxil edilən Xondiusun və Yohannesin  Persiya xəritəsi 1606-1636-cı illərdə Amsterdamda nəşr edilmişdir. Xəritə latınca "Persici vel Sophorum Regni", yəni "Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi" adlanır.