SƏFƏVILƏR DÖVLƏTININ INZIBATI XƏRITƏSI
Ana səhifə > Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
Müəllif: Peter Schenk,    İl: 1705

İnzibati ərazi: Yaxın və Orta Şərq

SƏFƏVILƏR DÖVLƏTININ INZIBATI XƏRITƏSI

Holland şərqşünas Adrian Reland uzunmüddətli tədqiqatlarının nəticəsi olaraq 1705-ci ildə Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsini tərtib etmişdir. Bu xəritə Səfəvilər dövləti ilə bağlı ən təfsilatlı xəritələrdən biri hesab edilə bilər. Xəritə Peter Şenk (1660-1718) tərəfindən çəkilmişdir.