GIYUM SANSONUN KOLXIDA, İBERIYA VƏ ALBANIYA XƏRITƏSI
Ana səhifə > Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
Müəllif: Giyum Sanson,    İl: 1667

İnzibati ərazi: Kolxida, İberiya və Albaniya

GIYUM SANSONUN KOLXIDA, İBERIYA VƏ ALBANIYA XƏRITƏSI

Bu xəritə Giyum Sansonun Ptolomey, Strabon və Plininin Qafqaz Albaniyası, İberiya və Kolxida barədə verdiyi məlumatları sistemləşdirmək cəhdi hesab edilə bilər.