QAFQAZ DIYARININ BAŞLICA XƏRITƏSI
Ana səhifə > Qafqaz diyarının başlıca xəritəsi
Müəllif: Xəritə "Hərbi Toplu" da dərc olunub.,    İl: 1858

İnzibati ərazi: Qafqaz

QAFQAZ DIYARININ BAŞLICA XƏRITƏSI

Qafqaz regionunun başlıca (əsas) xəritəsi 1858-ci ildə "Hərbi Toplu"da dərc edilmişdir.