1801-1813-CÜ IL SƏRHƏDLƏRININ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMƏSI ILƏ BAĞLI QAFQAZ DIYARININ XƏRITƏSI
Ana səhifə > 1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
Müəllif: Vladimir Iliç Tomkeyev,    İl: 1901

İnzibati ərazi: Qafqaz diyarı

1801-1813-CÜ IL SƏRHƏDLƏRININ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMƏSI ILƏ BAĞLI QAFQAZ DIYARININ XƏRITƏSI

1801-1813-cü il Rusiyanın Qafqazda sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar Qafqaz diyarının xəritəsidir.  Qafqaz Hərbi dairə Qərargahının hərb tarixi şöbəsində padpolkovnik Vladimir Iliç Tomkeyev tərəfindən Tiflisdə 1901-ci ildə tərtib edilmişdir.