ƏBDÜL QASIM MƏHƏMMƏD IBN HAVQƏL TƏRƏFINDƏN XƏZƏR DƏNIZININ 10-CU ƏSR XƏRITƏSI
Ana səhifə > Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
Müəllif: İbn Havqəl,    İl: 977

İnzibati ərazi: Xəzər dənizi

ƏBDÜL QASIM MƏHƏMMƏD IBN HAVQƏL TƏRƏFINDƏN XƏZƏR DƏNIZININ 10-CU ƏSR XƏRITƏSI

Xəzər dənizi və Azərbaycan X əsr xəritəsinin sol tərəfində yerləşir. Orijinal xəritə İbn Havqəlin 977-ci ildə Beyrutda dərc edilən "Sürət-əl-ərz" (صورة الارض; "Yer üzü")  əsərində 419-cu səhifədədir.