AZƏRBAYCANIN ARXEOLOJI XƏRITƏSI
Ana səhifə > Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
Müəllif: Azərbaycan SSR Atlasından,    İl: 1963

İnzibati ərazi: Azərbaycan

AZƏRBAYCANIN ARXEOLOJI XƏRITƏSI

Bu Azərbaycanın arxeoloji xəritəsidir.