AZƏRBAYCANIN QƏDIM VƏ ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNÜN ƏN MÜHÜM TARIXI-MEMARLIQ ABIDƏLƏRI
Ana səhifə > Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrünün ən mühüm tarixi-memarlıq abidələri
Müəllif: Azərbaycan SSR Atlasından,    İl: 1963

İnzibati ərazi: Azərbaycan

AZƏRBAYCANIN QƏDIM VƏ ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNÜN ƏN MÜHÜM TARIXI-MEMARLIQ ABIDƏLƏRI

Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrünün ən mühüm tarixi-memarlıq abidələrinin xəritəsidir.