CƏNUBI QAFQAZ DIYARINDA 1809-CÜ ILDƏN 1817-CI ILƏ QƏDƏR HƏRBI ƏMƏLIYYATLAR XƏRITƏSI
Ana səhifə > Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
Müəllif: İ. Mixaylov,    İl: 1902

İnzibati ərazi: Cənubi Qafqaz

CƏNUBI QAFQAZ DIYARINDA 1809-CÜ ILDƏN 1817-CI ILƏ QƏDƏR HƏRBI ƏMƏLIYYATLAR XƏRITƏSI

Rusiyanın Gülüstan və Buxarest sülh müqavilələri iə müəyyən edilən sərhədlərə əsasən Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər apardığı hərbi əməliyyatların xəritəsidir. 1902-ci ildə Tiflisdə nəşr edilmişdir.