ŞAHIN FAZIL: "AĞLAMAYAQ, KIŞILƏR"
Ana səhifə > Xəbərlər > Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
6174    
26/02/2017

Ağlamayaq, kişilər!

Bu haray adi haray,

Bu səs adi səs deyil.

Nə qədər ağlasaq da

Bu gün bizə bəs deyil,

Ağlamayaq kişilər!

---

Harayımda qəzəb var,

Qəzəbimə səbəb var:

Bu – intiqam harayı,

Bu – intiqam səsidir,

---

Bu gün ağlamaq deyil,

Savaşmaq vədəsidir,

Ağlamayaq, kişilər!

---

Kədərimiz, qəmimiz

Aşsa da başımızdan,

Gərək bu gün bərk ola

Başımız daşımızdan.

Mərmimiz tükənəndə

Mərmi ola başımız.

Mübarizə var öndə,

Axmasın göz yaşımız,

Göz yaşları yerinə

Zərbə yığaq yaylığa

Düşməni döymək üçün.

Güllə yığaq yaylığa,

Ağlamayaq, kişilər!

---

Fürsəti fövtə verib

Ağlamaq olmaz daha.

Bu qaranlıq gecədən

Çıxmalıyıq sabaha,

Ağlamayaq, kişilər!

---

Bu gün yağı düşmənin

Qolunu qırmaq üçün,

Əlini qırmaq üçün,

Belini qırmaq üçün

Belimizi qırmasın

Xocalı faciəsi.

Bu faciə xalqımın

Cavanlı faciəsi,

Qocalı faciəsi.

Qocanı ağlatmayın,

Cavanı ağlatmayın,

Dindirib həzin-həzin

Qaboyu ağlatmayın,

Kamanı ağlatmayın.

Düşməsin sinəmizə

Muncuq-muncuq göz yaşı.

Göz yaşları yerinə

Qoy qəzəb gələ bizə.

Öndədir hələ bizə

Xocalının savaşı,

Ağlamayaq, kişilər!

---

Gizli deyil, bu gün biz

Çox işdə gecikmişik,

Davada gecikmişik,

Döyüşdə gecikmişik,

Gecikək qəhərdə də,

Ağlamayaq, kişilər!

Dözərək bu dərdə də,

Ağlamayaq, kişilər!

---

Zəfər çağı gələndə,

Zəfərdən könlümüzə

Qəhər çağı gələndə,

Qəhərdən hamımızın

Ağlamağı gələndə,

Yığıb silahımızı

Ambara qalaq-qalaq,

Qırxıb saqqalımızı

Gülə-gülə ağlayaq...

Ağlamayaq kişilər!!!

Şahin Fazil