“28 FEVRAL” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “28 Fevral” tariximizdə
995    
28/02/2017

1894-cü ildə - Xalq artisti, kinoda və teatr tamaşalarında unudulmaz obrazlar yaratmış Mustafa  Həşim oğlu Mərdanov (1894-1968) anadan olub.

1911-ci ildə - Bakının musiqi həyatında Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə Azərbaycanda musiqi professionalizminin formalaşması və milli opera janrının bünövrəsinin qoyulmasını tə'yin edən yeni mərhələnin başlanğıcı kimi daxil olmuşdur. Həmin gün sənaye sahibkarları olan Mailov qardaşlarının vəsaiti hesabına mühəndis N.Q.Bayev tərəfindən tikilmiş Böyük opera teatrının binası açılmışdır. O vaxtdan e'tibarən opera incəsənətində baş verən mühüm hadisələr bu teatrla bağlı olmuşdur.

1919-cu ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti bölgədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə 28 fevral tarixli qərarı ilə Cənub-Qərbi Azərbaycan general-qubernatorluğu (digər adı ilə "Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Dərələyəz və Vedibasar rayonlarının general-qubernatorluğu") yaratmışdı.

1942-ci ildə - Şair, publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin "Qızıl qələm" mükafatı laureatı, "Məmməd Araz", "Nəcəf Nəcəfov", Ümumittifaq N.Ostrovski mükafatları laureatı Səyavuş Əli oğlu Sərxanlı Şəmkir rayonunun Sərxan kəndində (indiki Şəmkir şəhəri salınan ərazidə) dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur.  

1951-ci ildə - İndiki Ermənistan ərazisindən Azərbaycan türklərinin deportasiyası ilə bağlı SSRİ Nazirlər Soveti "1951-ci ildə köçürülmə planı haqqında" 605 saylı məxfi qərar qəbul etmişdi. Bu rəsmi sənəddə köçürmə prosesinin sürətləndirilməsi tələb olunurdu. Lakin görülən sərt inzibati tədbirlər də öz lazımi nəticəsini vermədi. Əksinə, hətta 1951-ci ildə erməni millətçilərinin istəyinin əksinə olaraq, köçürülənlərin geriyə qaytarılması halları çoxaldı.

1952-ci ildə - Görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Eldar Bəhram oğlu Mansurov Bakıda İçəri şəhərdə musiqiçi ailəsində anadan olub.

1990-cı ildə - SSRİ Xalq Deputatlarının Qurultayı aqrar sahədə özəl təsərrüfatların yaradılmasına icazə verən qanun qəbul edib. Azərbaycanda ilk kəndli-fermer təsərrüfatları bu tarixdən sonra yaranmağa başlanıb.

1992-ci ildə - Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki silahlı qüvvələrinin vahid komandanlıq altında birləşdirilməsi barədə fərman verilib. Bu iş müdafiə nazirinin 1-ci müavini, general-mayor Dadaş Rzayevə həvalə olunub. Prezident A.Mütəllibov Xocalının işğalından sonra bu gecikmiş addımı atmışdı.

1992-ci ildə - Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları və Hindistanla (bu ölkələr Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 25-də və 26-da tanımışdı) diplomatik münasibətlər qurub.

1993-cü ildə - Erməni terror qrupunun Rusiyanın Şimali Qafqaz ərazisində Qudermes stansiyası yaxınlığında Kislovodsk-Bakı sərnişin qatarını partlatması nəticəsində 11 nəfər həlak olub, 18 nəfər yaralanıb.

1995-ci ildə - Azərbaycanla Nepal arasında diplomatik əlaqələr qurulub.