“1 MART” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “1 Mart” tariximizdə
987    
01/03/2017

1882-ci ildə - Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 1882-ci il martın 1-də təsdiq edilmiş məxfi – polis nəzarəti haqqında əsasnamə 1886-cı ildə Cənubi Qafqazda da tətbiq edilməyə başladı. Məxfi və yaxud gizli nəzarət daxili işlər nazirinin icazəsi ilə polis departamentinin öz mülahizəsinə və yaxud yerli hakimiyyət orqanlarının tələbinə əsasən "siyasi etiqadca şübhəli" şəxslərə qarşı tətbiq edilirdi. 

1920-ci ildə - Baş Ərkani-Hərb ilə Ümumi Qərargah birləşdirilərək Azərbaycan Ordusunun Ümumi Qərargahı yaradıldı və general-mayor Həbib bəy Səlimov bu qurumun rəisi təyin edildi. 

1922-ci ildə - Azərbaycanın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəsi İbrahim Əbilov  Mirzə Davud Hüseynova "bizim əksinqilabçıların Paris təşkilatı Fransa hökumətindən 3,3 mln frank pul aldığı barədə məlumat göndərmişdi. Hətta Fransa diplomatı Ankarada Millət Məclisində keçmiş Zaqafqaziya respublikalarının bərpası barədə təklif vermişdi, ancaq bu təklif rədd edilmişdi. 

1928-ci ildə - Vışka həftəlik ictimai-siyasi qəzeti (rus dilində) nəşrə başlamışdır.

1934-cü ildə - Sovet partiya və dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikasının dövlət xadimi Elmira Mikayıl qızı Qafarova (1934-1993) Bakı şəhəri Balaxanı qəsəbəsində anadan olmuşdur.

1948-ci ildə - Riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, şair, yazıçı, publisist, tərcüməçi, elm, mədəniyyət və təhsil tarixi üzrə mütəxəssis, ədəbiyyat və dilçilik, tarix və fəlsəfəyə dair çoxsaylı əsərlərin müəllifi Hamlet Abdulla oğlu İsaxanlı Gürcüstanın Qarayazı rayonunun Kosalı kəndində anadan oldu.

1952-ci ildə - Azərbaycan kinoşünası, kinodramaturq, rejissor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı laureatı, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Aydın Ərşad oğlu Dadaşov Ağdam şəhərində anadan olub. 

1964-cü ildə - Şair, tərcüməçi, publisist, Fin-Ugor dilləri üzrə ilk azərbaycanlı alim Xaqani İsmayıl oğlu Qayıblı Gürcüstanda, Aran Borçalıda - Qaraçöp mahalının Ləmbəli kəndində anadan olub. 

1992-cil ildə - Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı, marşal Yevgeni Şapoşnikovun əmri ilə keçmiş Sovet Ordusunun 366-cı motoatıcı alayının Xankəndi (Stepanakert) şəhərindən çıxarılmasına başlanıb. Xocalı soyqırımında iştirak etmiş alayın əslində bütün hərbi texnikası bundan öncə ermənilərin əlinə keçmişdi. Alayın erməni əsilli hərbi qulluqçuları (təxminən 100 nəfər) də Xankəndidə qaldı, qalan şəxsi heyət Tbilisiyə köçürüldü və bundan sonra alay rəsmən ləğv edildi.

1992-ci ildə - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Praqadakı rəhbər toplantısında təşkilatın 1992-ci ilin fevralında regionda səfərdə olmuş ilk missiyanın hazırladığı hesabat əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanat qəbul olunub. ATƏM-in (1994-dən ATƏT) Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ilk sənədindən aydın oldu ki, bu təşkilat problemə real və obyektiv yanaşmadan uzaqdır.

1997-ci ildə - Azərbaycanda kiçik dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi 1997-ci ilin martında artıq başa çatmışdı. 10174 kiçik müəssisə özəl mülkiyyətə, əsasən, əmək kollektivi üzvlərinə satılmışdı. İri və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsi səhmdar cəmiyyətləri yaradılması yolu ilə həyata keçirilirdi. Belə sənaye müəssisələrinin səhmləri martın 1-dən əhaliyə paylanan ümumi mülkiyyət bölgüsündən hər kəsə düşən hissənin ifadəsi olan 7 milyon 500 mindən çox hər biri 4 çekdən ibarət paya dəyişdirildi.

2004-cü ildə - Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana ilk rəsmi səfərə gedib. Səfər gedişində ikitərəfli sənədlər, o cümlədən prezidentlər tərəfindən "Azərbaycan Respublikası ilə Qazaxıstan Respublikası arasında dostluq münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə" imzalanıb.