AZƏRBAYCAN MEMARLIQ ABIDƏLƏRINƏ HƏSR OLUNAN KITAB ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > Azərbaycan memarlıq abidələrinə həsr olunan kitab çap olunub.
1156    
04/03/2017

Memarlıq üzrə elmlər doktoru, professor Rayihə Əmənzadənin “Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipologiyası: XI-XVII əsrlər” kitabı çapdan çıxıb. Nəşrin elmi redaktoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru Ərtegin Salamzadədir. Dərs vəsaitində XI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı ilə yanaşı, onların formalaşma xüsusiyyətləri verilib. Həmçinin hər regionun təbii iqlim şəraiti və memarlıq məktəblərinin gözdən keçirilən abidələrin formalaşmasındakı rolu xüsusi qeyd edilib. Kitabda orta əsrlər Azərbaycan monumental tikililəri ümumiləşdirilir və onların geniş tipoloji spektri təqdim edilir. Memarlıq tipologiyasında dini, xatirə, mülki, ticarət və müdafiə qurğuları və tikililərin titul siyahısı ehtiva olunur, xalqımızın memarlıq mədəniyyətinin bir çox cəhətləri və abidələrin funksional müxtəlifliyi işıqlandırılır. Tarixi mədəni irsə diqqət kimi prioritet vəzifəyə hesablanmış bu dərs vəsaiti memarlıq ixtisası üzrə bakalavr və magistrlər üçün nəzərdə tutulub, eyni zamanda, memarlıq tarixi ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün dəyərli mənbədir. Şərhlərdə orta əsr qaynaqlarına, Avropa və rus müəlliflərinə istinad edilib.

mənbə: sia.az