"QAÇAQ GÜLÜSÜM VƏ STALIN" KITABI ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > "Qaçaq Gülüsüm və Stalin" kitabı çap olunub.
2050    
18/03/2017

Azərbaycanın qaçaqçılıq tarixi ilə bağlı maraqlı bir kitab işıq üzü görüb. Əsərin müəllifi Vilayəddin İbrahim oğlu Quliyev Qaçaq Gülüsümün qardaşı nəvəsidir. O, uzun ömür sürən Azərbaycanın qəhrəman qadının başına gələn hadisələr barəsində olan söhbətlərdə atası ilə birlikdə iştirak etmiş, sonralar topladığı məlumatlarla, onun haqqında "Qaçaq Gülüsüm və Stalin" adlı tarixi publisistik əsərini yazmışdır. Kitab uzaq və yaxın tariximizdə xalqımızın başına gətirilən faciələr haqqında, bu faciələri törədənlərə qarşı çıxan mərd oğullarla bərabər qaçaqçılıq hərəkatında xüsusi yer tutan, öz qadın qiyafəsini dəyişmiş 22 il kişi adı ilə "Qaçaq Süleyman" ləqəbi altında fəaliyyəti ilə dünya tarixində özünə məxsus iz qoymuş Qaçaq Gülüsümün, çar və xarici qüvvələrin emissarlarına, daşnak-bolşevik birləşmələrinin zaman-zaman xalqımızın başına gətirdikləri dözülməz faciələrə qarşı mübarizə aparmasından bəhs edir. Qeyd edim ki, əsər müəllifinin babası İsmayıl Əmirqulu oğlu Qaçaq Gülüsüm tərəfindən öldürülməsinə baxmayaraq o, haqqında söhbət açdığımız xalq qəhrəmanı ömrünün ixtiyar çağında olarkən onunla dəfələrlə görüşmüş, xalq qəhrəmanı Qaçaq Gülüsümün həyatını böyük məhəbbətlə qələmə almışdır!

kitabın mündəricatına bax