“20 MART” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “20 Mart” tariximizdə
1008    
20/03/2017

20 mart Novruzun ilk günüdür. Qədim dövrlərdən bəri xalqımız Novruzu bərəkət və firavanlığın əzəli kimi rəmzləşdirmiş və onun gəlişini bayram etmişdir. Sovet dövründə Novruz bayramının üzərinə qoyulmuş qadağalar Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra aradan qaldırlıb, 1992-ci il 27 oktyabr tarixli "Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında" qanunla Novruz dövlət bayramı kimi təsbit edilib.

1828-ci ildə - Çar I Nikolay Türkmənçay müqaviləsini (10 fevral 1828) təsdiq edib və Rusiyaya birləşdirilmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində "Erməni vilayəti"nin yaradılması barədə fərman verib. Bundan sonra Rusiyanın Qafqaz hakimi qraf Paskeviçin tapşırığı ilə "Erməni vilayəti"ndə aparılan siyahıyaalmada 1828-ci ilin sonunda ərazidə 81.749 türk-müsəlman və 25.131 erməni qeydə alınmışdı. Bu arada Azərbaycanın Güneyindən və Osmanlıdan bölgəyə erməni əhalisinin köçürülməsi başlanmışdı. "Erməni vilayəti" 1840-cı ildə İrəvan qəzası adlandırılaraq Tiflis-İmereti quberniyasının tərkibinə daxil edildi. 1849-cu ildə isə İrəvan quberniyası (1917-ci ilədək) təşkil edildi.

1879-cu ildə - Xalq artisti, tanınmış aktyor Hüseynqulu Məlik oğlu Rzayev (Hüseynqulu Sarabski) (1879-1945) Bakıda kasıb bir ailədə anadan olmuşdur. 

1899-cu ildə - Görkəmli dramaturq, şair və nasir, teatrşünas, kinoşünas, tərcüməçi, kinossenarist, jurnalist, aktyor, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Cəfər Qafar oğlu Cabbarlı (1899-1934) Xızıda yoxsul bir kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 

1920-ci ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Qacar İranı arasında "Sülh və dostluq haqqında" müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən, Qacar İranı Azərbaycanın istiqlalını və Xalq Cümhuriyyətini de-yure tanıdı, həmçinin tərəflər Tehranda Azərbaycan səfirliyinin, Bakıda isə Qacar İranının səfirliyinin açılması barədə öhdəliklər götürdülər. Bundan əlavə, həmin gün Azərbaycanla Qacar İranı arasında gömrük, ticarət, poçt-teleqraf və konsul əlaqələri haqqında saziş imzalandı. 

1930-cu ildə - Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik, 1997-2000-ci illərdə Azərbaycan MEA-nın prezidenti olmuş Fəraməz Qəzənfər oğlu Maqsudov (1930-2000) Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.