“OSMANLI IMPERIYASINDA “ERMENI MƏSƏLƏSI” PROBLEMI KITABI ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > “Osmanlı imperiyasında “ermeni məsələsi” problemi kitabı çap olunub.
1166    
30/03/2017

Osmanlı imperiyasının tarixinə və yalançı “erməni məsələsi”nin araşdırılmasına maraq göstərən oxuculara təqdim edilən yeni kitab Ziyad Əmrahovun “Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” problemi (Türkiyə tarixşünaslığı kontekstində)” monoqrafiyasıdır. Monoqrafiyada XIX əsrdə Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” adlı qondarma fikrin ortaya atılmasında çar Rusiyasının, İngiltərənin, Fransa, eləcə də erməni kilisə və missioner təşkilatlarının rolu araşdırılıb, Türkiyə tarixşünaslığından bəhs olunan problemlə bağlı mövqe ortaya qoyulub. Kitabda eyni zamanda Azərbaycan, Rusiya, Qərb tədqiqatçılarının əsərləri və Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri müqayisə edilərək, təhlil aparılıb. Monoqrafiya mütəxəssislər, tarixçilər, siyasətçilər, o cümlədən Osmanlı tarixi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Müəllifin 2007-ci ildən bəri elmi tədqiqatların nəticəsi olan monoqrafiyanın elmi redaktoru professor Musa Qasımlıdır.

DİQQƏT: Kitabı əldə etmək üçün Akademik kitabxanaya, Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin 1-ci mərtəbəsində yerləşən kitab mağazasına, Nizami küçəsində (Tarqovıda) yerləşən kitab mağazalarına müraciət edə bilərsiniz.