AZƏRBAYCAN SSR-IN QADINLARI 1941-1945-CI ILLƏRDƏ (PDF).
Ana səhifə > Xəbərlər > Azərbaycan SSR-in qadınları 1941-1945-ci illərdə (pdf).
1445    
02/04/2019

Monoqrafiyada, əldə edilmiş geniş arxiv materialları əsasında Azərbaycan qadınlarının müxtəlif cəbhələrdə alman-faşist işğalçılarına qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirakı işıqlandırlır, qadınların arxa cəbhədəki fəaliyyətinə – istehsalatda və kənd təsərrüfatında cəbhəyə gedən kişilərin əvəz edilməsinə, cəbhəyə köməyin forma və metodlarına, Qırmızı Ordu hərbçilərinin zəruri sənaye və kənd-təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edilməsinə aydınılıq gətirilir. Müharibə dövründə qadınların ictimai-siyasi fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilir.

Kitabı yükləmək üçün bu linkə daxil olun: Almas Cəlil qızı Muradova. Azərbaycan SSR-in qadınları 1941-1945-ci illərdə. Bakı: Elm və Təhsil, 2016, 96 s. + 16 s. şək.