"10 APREL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "10 Aprel" tariximizdə
921    
09/04/2017

1840-cı ildə - Çar l Nikolay tərəfindən Paskeviç Kutaysov və Meçnikovun təklifləri əsasında artıq 1838-ci ilin əvvəllərində hazırlanmış olan islahat layihəsi "Zaqafqaziya diyarının idarə olunması üçün müəssisə" adı altında təsdiq olundu. 

1918-ci ildə - Zaqafqaziya Seyminin heyəti Türkiyə (Osmanlı) ilə Trabzonda aparılan danışıqlarda Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtlərini qismən qəbul etməyə razılıq verib. Bolşevik Rusiyası ilə Almaniya (Türkiyənin müttəfiqi) arasında bağlanmış separat sülh müqaviləsinə görə, çar Rusiyasının Osmanlı ilə müharibədə (1877-1878) ələ keçirdiyi Qars, Ərdəhan və Batum türk tərəfinə qaytarılmalı idi. Zaqafqaziya Seymi Qars və Ərdahana razılıq versə də (hərçənd erməni deputatlar buna qarşı idi), Batumu Türkiyəyə verməkdən imtina edirdi. Seymin azərbaycanlı fraksiyasında da bu məsələdə yekdillik yox idi, yalnız müsavatçılar Türkiyənin tələblərini qəbul etməyin tərəfdarı idilər. Trabzon danışıqları nəticəsiz bitdi.

1883-cü ildə - Rusiya imperiyasında yaşayan, türk dilində danışan 14 milyonluq xalqın tarixi ərzində “Əkinçi” (1875- 1877), “Ziya” (“Ziyayi-Qafqaziyyə” (1879-1884) və “Kəşkül”dən (1883-1891) sonra sayca dördüncü qəzet işıq üzü görmüşdü. “Tərcüman” qəzeti nəşrə başladığı 1883-cü ildən 1903-cü ilə qədər Rusiya müsəlmanları kimi Azərbaycan türklərinin də yeganə mətbu orqanı olmuşdur. Mənbələr göstərir ki, Azərbaycan ziyalıları “Tərcüman”a abunə yazılmış, uzun müddət bu qəzetə “yeganə milli qida” kimi baxmışlar. Çünki “Tərcüman”ın hər səhifəsi, hər cümləsi türk dünyasını, xüsusən, Rusiyada yaşayan müsəlman türklərini cəhalətdən oyanmağa, özünüdərkə, maarifə, elmə, haqları uğrunda savaşa səsləmişdi.

1997-ci ildə - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurası yaradılıb. Təhlükəsizlik Şurası Prezidentin yanında məşvərətçi orqandır. Şuraya Milli Məclisin sədri, baş nazir, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri, dövlət müşavirləri, baş prokuror, xarici işlər naziri, müdafiə naziri, milli təhlükəsizlik naziri, daxili işlər nazirləri daxildir. 

2015-ci ildə - Azərbaycanın ilk uşaq televiziya kanalı olan “ARB Günəş” aprelin 10-dan etibarən peyk yayımına başlayıb.