TÜRKIYƏDƏ "ƏLI BƏY HÜSEYNZADƏ (TURAN)" KITABI ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > Türkiyədə "Əli bəy Hüseynzadə (Turan)" kitabı çap olunub.
1158    
14/01/2017

Türkiyədə "Əli bəy Hüseynzadə (Turan). İttihad və Tərəqqi Cə-miyyəti Qurucularından Türkçülük Fikrinin Məşhur Mütəfəkkiri" adlı kitab işıq üzü görüb. Kitabın müəllifi Yrd. Doç. Dr. Alaattin Ucadır. 362 səhifəlik əsər Kömen yayınlarının dəstəyi ilə nəşr edilib. Qeyd edək ki, Əli bəy Hüseynzadə (24 fevral, 1864 -17 mart, 1940) XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olub. O həm də şair idi, uzun müddət hə-kim, rəssam, tərcüməçi, müəllim, jurnalist kimi də fəaliyyət gös-tərmişdir. Bu sahələrin hər birində də özünəməxsus bir iz qoymuş-dur. Əli bəy Hüseynzadə həm də Türkiyədə "İttihad və Tərəq-qi" cəmiyyətinin əsasını qoyanlardan biri olmuşdur və çox keç-mədən onun fəal üzvlərindən birinə çevrilmişdir. Nəşr edilən bu kitab da daha çox həmin aspektdən görkəmli şəxsiyyətin fəaliyyəti-nin işıqlandırılmasına həsr edimişdir.