"XX ƏSRIN ƏV-DƏ AZƏRBAYCANDA ICTIMAI-SIYASI VƏZIYYƏT MƏTBUAT SƏHIFƏLƏRINDƏ" ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > "XX əsrin əv-də Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət mətbuat səhifələrində" çap olunub.
4457    
12/04/2017

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Zəfər Mahmud oğlu Kərimovun "XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət mətbuat səhifələrində" adlı monoqrafiyası işıq üzü görüb. Monoqrafiyada XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda  ictimai-siyasi hərəkatın mətbuat səhifələrində obyektiv əks olunması məsələləri araşdırılmışdır. Əsərdə Azərbaycanın milli intibahında mətbuatın üzərinə düşən vəzifələr, mətbuat və Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyətinin formalaşması, eləcə də Azərbaycan milli dövlətçiliyinin yenidən bərpasında mətbuatın rolu məsələləri tədqiq olunmuş, o dövrdə nəşr olunan müxtəlif yönlü qəzet və jurnalların, siyasi partiya və təşkilatların, həmçinin tanınmış qələm sahiblərinin maarifçi baxışları və fəaliyyət istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunmuşdur.  Əsərdə XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda nəşr olunmuş çoxsaylı mətbuat orqanlarına dair zəngin materiallar verilir. Monoqrafiya tarixçilər, jurnalistlər, Azərbaycan mətbuatı tarixini öyrənən tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabın elektron variantı yoxdur, hələlik sadəcə satışda var. Kitabı əldə etmək üçün bizə yazın ki, müəllifə bildirək.