"12 APREL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "12 Aprel" tariximizdə
1050    
12/04/2017

1803-cü ildə - Tiflisdə Car-Balakənin Rusiya tərkibinə qatılması şərtləri və "Andlı öhdəlik haqqında" saziş imzalanıb. Bundan bir qədər əvvəl (1801) çar I Aleksandr Şərqi Gürcüstanın - Azərbaycanın Qazax, Şəmsəddil, Borçalı ərazilərinin Rusiyaya qatılması barədə manifest imzalamışdı. Car-Balakənin ələ keçirilməsi ilə Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını istilası genişləndi. Rusiya öncə Car-Balakənə nisbi muxtar idarəçilik (camaatlıq) versə də, sonradan işğalçı siyasətinə uyğun olaraq onu ləğv etdi.

1889-cu ildə - Xalq artisti, məşhur xanəndə Seyid Şuşinski (1889-1965) anadan olub. 1930-1960-cı illərdə Dövlət Filarmoniyasının solisti olub, pedaqoji fəaliyyət göstərib. Cabbar Qaryağdıoğlu onu "Şərq musiqisinin incisi" adlandırmışdır. 

1903-cü ildə - Azərbaycan mətbuatının, ictimai-siyasi fikrinin inkişafında mühüm rol oynamış "Şərqi-Rus" qəzeti Tiflisdə nəşrə başlayıb. Şərqşünas-alim, ictimai xadim (II Rusiya Dumasının deputatı) Məmmədağa Şahtaxtinskinin redaktoru olduğu qəzet tanınmış yazarları ətrafında birləşdirmişdi. M.Rəsulzadə-
nin ilk mətbu yazısı da burada dərc olunub.

1907-ci ildə - Tanınmış folklorşünas, dramaturq Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlu Təhmasib (1907-1982) anadan olub. "Kitabi Dədə Qorqud" eposunun, dastanların, nağılların toplanması və tədqiqində mühüm xidməti var. Ssenariləri əsasında "Bir qalanın sirri", "Onu bağışlamaq olarmı?" filmləri çəkilib.

1995-ci ildə - Türkiyə baş naziri Tansu Çillər Bakıya səfəri gedişində Azərbaycanın "Əsrin müqaviləsi"ndəki payından 5 faizin Türkiyəyə (TPAO şirkəti) verilməsi barədə saziş imzalanıb.