"14 APREL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "14 Aprel" tariximizdə
917    
13/04/2017

1870-ci ildə - Dövlət xadimi, yazıçı-publisist, maarifçi Nəriman Kərbəlayi Nəcəf oğlu Nərimanov (1870-1925) anadan olub. 1894-cü ildə Bakıda müsəlman əhali üçün ilk kitabxananı təşkil edib. Siyasi fəaliyyətə 1905-ci ildə sosial-demokrat "Hümmət" təşkilatında başlayıb. Oktyabr inqilabından (1917) sonra Moskvada bolşevik hökumətində işləyib. Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra respublika hökumətinin - Xalq Komissarları Şurasının sədri olub.1922-ci ildən mərkəzi hökumətdə (SSRİ MİK) işləyib və Moskvada müəmmalı şəkildə vəfat edib. "Nadanlıq", "Nadir şah" və s. əsərlərin müəllifidir.

1907-ci ildə - Xalq artisti, Azərbaycanda ilk professional teatr təhsili görmüş qadın-aktrisa Fatma Qədri (1907-1968) anadan olub. Bakı Rus Dram Teatrında, Dövlət Dram Teatrında çıxış edib, pedaqoji fəaliyyət göstərib.

1919-cu ildə - Azərbaycan parlamenti 4-cü hökumət kabinetini aşağıdakı tərkibdə təsdiq etdi: Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri N.Yusifbəyli ("Müsavat"), maliyyə naziri Əliağa Həsənov (bitərəf), ticarət və sənaye naziri Ağa Əminov ("Müsavat"), xarici işlər naziri M.Y.Cəfərov (bitərəf), poçt və teleqraf naziri Camo Hacınski (sosialist), ədliyyə və əmək naziri - A.Səfikürdski (sosialist), hərbi nazir S.Mehmandarov (bitərəf), təminat naziri -V.V.Klenovski (Rus-Slavyan Cəmiyyəti), səhiyyə naziri A.N.Dostakov (bitərəf), maarif və dini etiqad naziri - R. Kaplanov ("Əhrar"), əkinçilik naziri A.Qardaşov ("Əhrar"), portfelsiz nazir X.Amaspür ("Daşnaksutyün"), nəzarət naziri N.Nərimanbəyov ("Müsavat").

1919-cu ildə - Azərbaycan Cümhuriyyətinin hökümət başçısı N.Yusifbəyli parlamentdəki çıxışında göstərirdi ki, pul-maliyyə siyasətini düzgün qurmaq üçün pul kəsilməsi məsələsində mütləq Bakı ilə Tiflis arasındakı paralelliyi aradan qaldırmaq lazımdır. O, belə hesab edirdi ki, əgər Azərbaycan pulunun kursunu ixrac olunan malların köməyi ilə tənzimləmək mümkün olarsa, onda əlavə pul kəsməyə ehtiyac qalmayacaq. Pulun dəyərini qaldırmaq məqsədilə o, ilkin olaraq təklif edirdi ki, neftin yalnız Azərbaycan puluna satılmasına keçilsin. Əlavə olaraq qeyd edək ki, hökumət yalnız 1920-ci ilin yazında bu məsələni müəyyən qədər həll edə bildi. Azərbaycan dəmir yolları nazirinin maliyyə nazirinə məlumatında göstərilirdi ki, Maliyyə Nazirliyinin 1920-ci il 22 aprel tarixli qərarına uyğun olaraq, Batuma apanlan neft və neft məhsulları üçün gömrükdən aksiz haqqını ancaq Azərbaycan manatı ilə alırdılar.  

1930-cu ildə - "Azərbaycanda kolxoz hərəkatındakı səhvlər və əyintilər haqqında" qəbul edilmiş qərar kollektivləşdirmədəki pozuntuların, qanun əyintilərinin qarşısını yalnız nisbətən ala bildi. AK(b)P MK-nın qərarında kollektivləşdirmədə əyintilərə qarşı nəzərdə tutulan qəti mübarizə tədbirləri yerlərdə tam və ardıcıl həyata keçirilmirdi. 30-cu illərdə kənddə mövcud iqtisadi siyasətə etirazların qarşısı amansızlıqla alınırdı. 1934-cü ildə Ağdaş rayonunda 540 kommunistdən 266-sı partiyadan çıxarılmış, 340 kolxozçu isə "qolçomaq-antisovet ünsürü" kimi güllələnmişdi.

1944-cü ildə - SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Zaqafqaziya Müsəlmanlarının Ruhani İdarəsi təşkil olundu. Zaqafqaziya müsəlmanlarının Birinci qurultayında Ruhani İdarəsinin sədri-şeyxülislam, sədr müavini - müfti və idarə üzvləri seçildi. İdarənin ilk sədri şeyxülislam Ağa Əlizadə Təzəpir məscidindəki birinci moizəsində dindarları hökumətin qanunlarına itaət göstərməyə, bu yolla "dini hifz etməyə" çağırdı.

1952-ci ildə - Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Jurnalisti, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi Alı Mustafa oğlu Mustafayevin (1952-1991) Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndində anadan olub.  

1993-cü ildə - Böyük Britaniya, Pakistan və Misir adından erməni qüvvələrinin Kəlbəcərin işğalını pisləyən və Qarabağdakı müharibəni dayandırmağa çağıran bəyanat yayılıb.