SƏFƏVILƏR DÖVLƏTININ TARIXINƏ DAIR ELEKTRON KITABLAR (I HISSƏ).
Ana səhifə > Xəbərlər > Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
12610    
08/04/2018

Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair vətən tarixşünaslığında yazılan əsərlər çox azdır. Yəni bu sahədə daha çox tədqiqat aparılmasına və əsərlər yazılmasına ehtiyac duyulur. Bu tədqiqatlara töhfə vermək məqsədi ilə sizlər üçün bəzi elektron kitabları daha öncə də etdiyimiz kimi xəbərlərdə təqdim etdiyimiz linklərlə paylaşacağıq. Kitabları sizə təqdim edilən linklərə daxil olduqdan sonra asanlıqla yükləyə biləcəksiniz. Sizlər üçün faydalı ola biləcək əsərlərdən biri Adil Baxşəliyevin müəllifi olduğu, 2009-cu ildə Bakıda çap edilən "Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri" kitabıdır. Bu dərs vəsaitində dövrün ilk mənbələri və mövcud tarixi ədəbiyyat əsasında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri araşdırılmışdır. Səfəvi dövlətinin iqtisadi həyatının əsas istiqamətləri, Asiya və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı diplomatik əlaqələri tədqiq olunmuşdur. Kitabı bu linkdən əldə bilərsiniz: 

1. Adil Baxşəliyev. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2009, 274 s.

Səfəvilər dövləti ilə bağlı elektron variantını çətin əldə edə biləcəyiniz daha bir kitab Nizami Süleymanovun "Azərbaycan Səfəvi dövləti: Təsərrüfatı, ticarət əlaqələri, maliyyə sistemi" adlı əsəridir. 2013-cü ildə yanılmıramsa 3-cü dəfə (2006, 2012, 2013) çap edilən kitabda Azərbaycan Səfəvi dövlətinin təsərüfat həyatının əsas məsələləri və başlıca problemləri tədqiq edilmişdir. Müəllif Səfəvi dövlətində kənd təsərrüfatı və sənətkarlıq sahələrini, ticarət əlaqələrini, dövlət büdcəsinin gəlir qaynaqlarını və məxaricini, maliyyə sistemini ilkin mənbələr əsasında araşdırmışdır. Kitabı bu linkdən əldə bilərsiniz: 

2. Nizami Süleymanov. Azərbaycan Səfəvi dövləti: Təsərrüfatı, ticarət əlaqələri, maliyyə sistemi. Bakı: Elm, 2013, 206 s.  

Digər dəyərli bir əsər müəllifi Əli Əkbər Vilayəti olan "Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi" adlanır. Qeyd edim ki, 1998-ci ildə nəşr edilmiş bu əsəri də elektron variantda əldə etmək çətindir. Adından da göründüyü kimi əsərin əsasını xarici əlaqələrin tarixinin tədqiqi təşkil edir. Tədqiqatçı əsərdə Şah İsmayıl Səfəvinin öz dövrünün müxtəlif dövlət başçıları ilə məktublaşmalarına geniş yer ayrılmışdır. Qeyd edim ki, kitab kiril əlifbasında, lakin Azərbaycan türkcəsində dərc olunub. Kitabı bu linkdən əldə bilərsiniz: 

3. Əli Əkbər Vilayəti. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi. Bakı: Əlhuda, 1998, 421 s. 

Ardı var...