"22 APREL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "22 Aprel" tariximizdə
960    
21/04/2017

1819-cu ildə - Alman kolonistləri tərəfindən indiki Göygöl rayonu ərazisində Yelenendorf (alm. Helenendorf) koloniyası salınıb.

1831-ci ildə - Talış xanlığı ərazisində çar müstəmləkəçiliyi əleyhinə üsyan məğlub olub. Üsyan mart ayında Mir Həsən xanın rəhbərliyi ilə başlanmışdı.

1905-ci ildə - Azərbaycanın mətbuat və ictimai-siyasi tarixində mühüm rol oynamış "Həyat" qəzeti nəşrə başlayıb. Qəzetin naşiri Əlimərdan bəy Topçubaşov, redaktorları Əhməd bəy Ağaoğlu (Ağayev) və Əlibəy Hüseynzadə idi.

1911-ci ildə - Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, xalq rəssamı Hüseyn Əlirza oğlu Əliyev (1911-1991) Zəngəzurun Comərdli kəndində anadan olub.

1918-ci ildə - Müsəlman fraksiyasının təzyiqi altında Zaqafqaziya Seyminin geniş iclası keçirildi və müstəqil, demokratik, federativ Zaqafqaziya Respublikasının elan olunması haqqında qətnamə qəbul edildi. Aprelin 20-də Bakı hadisələrilə bağlı məsələnin müzakirəsi zamanı yaranmış hökumət böhranının bir nəticəsi də bu oldu ki, Y.Gegeçkorinin başçılıq etdiyi Zaqafqaziya hökuməti istefa verdi. Zaqafqaziya Seymi həmin gün aşağıdakı tərkibdə yeni Zaqafqaziya hökumətini təsdiq etdi: 1. A.Çxenkeli - baş nazir və xarıci işlər naziri; 2. N.Ramişvili - daxili işlər naziri; 3. A.Xatisyan -maliyyə naziri; 4. X.Məlikaslanov - yollar naziri; 5. Fətəli - Xan Xoyski ədliyyə naziri; 6. Q. Georqadze - hərbi nazir; 7. N.Xomeriki –kənd təsərrüfatı naziri; 8. N.Yusifbəyli - maarif naziri; 9.M.H.Hacınski ticarət naziri; 10. A.Saakyan - ərzaq naziri; 11. R.Kazaçnuni -ictimai məişət xidməti naziri; 12. A.Erzikyan - əmək naziri və 13. İ.Heydərov - dövlət nəzarət naziri. Göründüyü kimi, güc nazirlikləri və Xarici İşlər Nazirliyi gürcülərin əlində cəmləşdi. Bu isə onlara hökumətin siyasətinə ciddi təsir göstərmək imkanı verirdi.

1920-ci ildə - Xalq Cümhuriyyətinin sayca altıncı hökumət kabinetinin təşkili iflasa uğrayıb. Parlamentdəki fraksiyalar arasında ciddi fikir ayrılığı səbəbindən Məmmədhəsən Hacinski ("Müsavat") yeni kabinetə rəhbərlik etməkdən imtina edib və bolşeviklərin sırasına (Azərbaycan K(b)P) keçib.

1920-ci ildə - Azərbaycan parlamenti Gəncə qəzasına daxil olan 34 kənd icması əsasında Şamxor qəzasının yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. Lakin qısa müddətdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi və Gəncə qəzası da sovetləşdirildi. 1929-cu ildə Azərbaycan SSR-də həyata keçirilən rayonlaşdırma zamanı Gəncə qəzası ləğv olundu.

1922-ci ildə - Azərbaycan SSR-nin Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri tanınmış bəstəkar M. Maqomayev "Şərq musiqisi" fakültəsini Konservatoriyadan ayırıb ona müstəqil status vermək məqsədilə "Şərq Konservatoriyası" yaradılması haqqında əmr və göstəriş verir. Adı çəkilən Konservatoriyaya rəhbərlik musiqimizin tacı olan Üzeyir Hacıbəyliyə tapşırılır. Lakin Narkomprosun Kollegiyasının qərarı ilə 1922-ci il 29 avqustda Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Texnikumu yaradılır və onu Musiqi texnikumu və ya Şərq Konservatoriyası adlandırırlar. 

1983-cü ildə - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor İzzət Mirzəağa qızı Orucova (1909-1983) Bakıda vəfat etmişdir.

1996-cı ildə - Prezident Heydər Əliyevin Brüsselə səfəri gedişində Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.