"6 MAY" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "6 May" tariximizdə
960    
05/05/2017

1856-cı ildə - Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından biri, Həsən bəy Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova (1856-1929) anadan olub. Bakıda "Nicat" xeyriyyə cəmiyyətinin qadınlar şöbəsini qurub, H.Z.Tağıyevin inşa etdirdiyi Müsəlman Qızlar Məktəbinin direktoru olub.

1884-cü ildə - Azərbaycanda İlk coğrafiya dərsliklərinin yaradıcısı, maarif xadimi, naşir-mühərrir, publisist, tərcüməçi, coğrafiyaşünas Qafur Ələkbər oğlu Mirzəzadə (Qafur Rəşad) (1884-1943) İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur.

1921-ci ildə - I Ümumazərbaycan sovetlər qurultayı (6-19 may) işə başlayıb. Qurultayda Azərbaycan SSR-in ilk Konstitusiyası qəbul olunub. Müvəqqəti İnqilab Komitəsi və yerlərdəki inqilab və yoxsul komitələri ləğv edilib, ali qanunverici orqan olaraq Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (MİK, ilk sədri Muxtar Hacıyev) və yerli sovetlər yaradılıb. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin (75 üzv və 25 namizəd) rəhbər orqanı isə respublika partiya (Azərbaycan KP) rəhbərliyinin də daxil olduğu Rəyasət Heyəti (13 nəfərdən ibarət) idi. Respublikada 30 min deputatı olan 1400 yerli kənd soveti təşkil edilib. 1921-1937-ci illərdə Ümumazərbaycan sovetlərinin 9 qurultayı keçirildi və 1938-ci ildə bu qurumu Ali Sovet əvəzlədi.

1945-ci ildə - İstehsal olunan elektrik enerjisi Azərbaycanın xalq təsərrüfatının enerjiyə artan tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər deyildi. Bu işdə tikintisinə hələ müharibədən əvvəl başlanmış Mingəçevir SES həlledici rol oynamalı idi. SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin 1945-ci il mayın 6-da qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq Mingəçevir SES-in tikintisi bərpa edildi. Həmin ilin avqustunda isə "Mingəçevirsestikinti" İdarəsi yaradıldı. 1948-ci ilin əvvəlindən su qovşağının əsas obyektlərinin tikintisi sürətlənməyə başladı. Mingəçevir su qovşağının inşaatçılarına bütün ölkə kömək edirdi. 300-dən artıq müəssisə onları avadanlıq, mexanizm və tikinti materialları ilə təchiz edirdi.

1953-cü ildə - Azərbaycan Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti nəzdində beynəlxalq elmi əlaqələr üzrə xüsusi komissiya yaradıldı. 

1991-ci ildə - Azərbaycan Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Ermənistan parlamentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini SSRİ xalq deputatlarının növbədənkənar qurultayının müzakirəsinə çıxarmaq cəhdinə etiraz olaraq Moskvaya, SSRİ Ali Sovetinə müraciət qəbul edib. Müraciətdə nəzərə çatdırılırdı ki, Ermənistanın hərəkəti Azərbaycanın müttəfiq respublika kimi suverenliyinə kobud müdaxilədir. Mayın 7-də SSRİ Ali Soveti Ermənistanın təşəbbüsünü rədd etdi.