"10 MAY" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "10 May" tariximizdə
919    
09/05/2017

1879-cu ildə - Dövlət xadimi, Qarabağın general-qubernatoru, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi naziri Xosrov bəy Sultanov (1879-1943) Zəngəzur qəzasının Hacısamlı nahiyəsinin Qasımuşağı obasının Qurdqajı kəndində (indiki Laçın rayonunda kənd) dünyaya göz açmışdır. 

1888-ci ildə - Çar hakimiyyət orqanlarına və yerli mülkədarlara qarşı çevrilmiş və güclənməkdə olan kəndli hərəkatı çar hökumətini Cənubi Qafqazda sahələri bərpa etməyə məcbur etdi. Çar III Aleksandr "Cənubi Qafqaz quberniyalarında qəza polisinin yenidən qurulması haqqında" fərman verdi.  

1905-ci ildə - Bakıdakı Bir may tətilləri ümumi tətilə çevrildi. Azərbaycanlı fəhlələrin kütləvi şəkildə iştirak etdiyi bu tətillərdə 26 hüquqi, siyasi və iqtisadi tələb irəli sürüldü.

1914-cü ildə - Respublika Neft Sənayesi nazirinin müavini, Bakı Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri, Nazirlər Soveti yanında Mikrobiologiya Sənayesi Baş İdarəsi rəisinin birinci müavini, Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin müavini vəzifələrini icra etmiş, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycanın Əməkdar mühəndisi Əliş Cəmil oğlu Ləmbəranski (1914-1999) Ağdam rayonunda anadan olmuşdur. 

1920-ci ildə - Azərbaycan sovet hökuməti xalq təhsilinin yeni inkişafını istiqamətləndirən bir sıra dekret və sərəncamlar verdi. Maarif nazirliyinin köhnə aparatı ləğv olundu, yeni tərkibdə xalq maarif komissarlığı orqanları fəaliyyətə başladı, həmçinin qəza inqilab komitələri nəzdində maarif şöbələri təsis edildi. İlk xalq maarif komissarı Dadaş Bünyadzadənin imzası ilə mayın 10-da ana dilində dərs keçilən, pulsuz icbari politexnik məktəblərin təşkili haqqında dekret nəşr olundu. 

1923-cü ildə - Görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyev (1923-2003) Naxçıvanda anadan olub. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirib, Azərbaycan Sənaye İnstitutunda (indiki ADNA) təhsil alıb. 1944-cü ildən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləyib. Leninqradda (Sankt-Peterburq) SSRİ DTK-nın məktəbini, ADU-nun tarix fakültəsini bitirib. 1967-cü ildə respublika DTK-nın sədri təyin olunub. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri olub. 1982-ci ilin noyabrında Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü seçilib, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 1-ci müavini təyin edilib. 1987-ci ilin oktyabrında SSRİ rəhbəri M.Qorbaçovun təzyiqi ilə vəzifələrindən istefa verib. 1990-cı ildə Moskvadan Vətənə qayıdıb, Azərbaycan Ali Sovetinə və Naxçıvan Ali Məclisinə deputat seçilib. 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olub, 1992-ci ildə YAP-ın təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü il iyununda Ali Sovetin sədri seçilib, parlamentin qərarı ilə ölkəyə rəhbərlik məsuliyyətini üzərinə götürüb. 1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycanın prezidenti seçilib. 1998-ci il oktyabrın 11-də ikinci dəfə dövlət başçısı seçilib.

1934-cü ildə - Azərbaycan Respublikasının dövlət xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor və 1995-2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı olmuş Şamil Dünyamalı oğlu Qurbanov (1934-2004) Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olmuşdur. 

1936-cı ildə - Arxeoloq-tarixçi, tarix elmləri namizədi Fazil Lətif oğlu Osmanov (1936-2016) Ağsu rayonunun Sanqalan kəndində anadan olmuşdur. 

1937-ci ildə - Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Yaqubov Musa Səfiməmməd oğlu (Musa Yaqub) İsmayıllı rayonunun Buynuz kəndində anadan olmuşdur.

1974-cü ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Namiq Vahid oğlu Abdullayev (1974-1993) Ağcabədi rayonunun Avşar kəndində anadan olmuşdur.

2001-ci ildə - Hələ XX əsrin 90-cı illərin ortalarından Azərbaycanda Beynəlxalq İNTERNET informasiya şəbəkəsindən istifadə olunmağa başlanmışdı. 1996-cı ilin sonlarında "Azinternet Servis" firması təşkil edildi. 2000-ci ildə bu sahə ilə 5 provayder (Ötürücü xidmət) məşğul olurdu. 2001-ci il mayın 10-da isə "Bakinternet" Dövlət Şirkəti fəaliyyətə başladı.

2004-cü ildə - Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətə başlayıb. Fonda Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyat yoldaşı, Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva rəhbərlik edir.