"19 MAY" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "19 May" tariximizdə
910    
18/05/2017

1898-ci ildə - Milli opera sənətimizin və gözəl aktyorluq qabiliyyəti olan müğənni, nadir səs tembri ilə yanaşı gözəl vokal texnikasına, yüksək aktyorluq məharətinə, lətafətli səhnə cazibəsinə malik Hüseynağa Soltan oğlu Hacıbababəyov (1898-1972) Şamaxıda toxucu ailəsində doğulmuşdur. 

1910-cu ildə - Xalq şairi Rəsul Rza (1910-1981) Göyçayda anadan olub. Vətənpərvərlik, humanizm üzərində köklənən, fəlsəfi ruhlu şeir və poemaların müəllifidir. Rus və Avropa şairlərinin əsərlərini dilimizə tərcümə edib. Uzun müddət Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri olub.

1921-ci ildə - Birinci Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı 1921-ci il mayın 19-da Azərbaycan SSR-in ilk Konstitusiyasını (Əsas qanununu) təsdiq etdi.

1923-cü ildə - Azərbaycan SSR MİK 1923-cü ilin əvvəlində fəhlə fakültələri və II pillə məktəblərdə yeni (latın) əlifbanın tətbiqini qanuniləşdirdi, mayın 19-da isə Xalq Maarif Komissarlığı Bakı xalq təhsili şöbəsinə növbəti tədrisindən bütün məktəblərdə tədrisi yeni əlifbaya keçirməyi tövsiyə etdi.

1964-cü ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Fikrət Əli oğlu Hacıyev (1964-1992) Goranboy rayonunun Qızılhacılı kəndində doğulmuşdur.

1990-cı ildə - Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsi təsis edilib. Sessiyada Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi Ayaz Mütəllibov prezident seçilib. Sov. İKP MK-nın baş katibi M.Qorbaçovun SSRİ prezidenti seçilməsindən sonra müttəfiq respublikaların rəhbərləri də eynilə hərəkət etməyə başlamışdılar.

1992-ci ildə - Türkiyə hökuməti Ermənistanın Azərbaycana qarşı artan hərbi təcavüzü ilə bağlı yeni bəyanat verib. Bəyanatda bildirilirdi ki, Şuşa və Laçının işğalı, Ermənistanın Naxçıvan üzərinə hücumlarının genişlənməsi Türkiyəni hadisələrə seyrçi qoya bilməz. Türkiyə 1921-ci il Qars müqaviləsinə əsasən, Naxçıvanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını nəzərə çatdırıb.

2000-ci ildə - Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı əfv fərmanına əsasən, 91 məhbus, o cümlədən 1994 (oktyabr) və 1995-ci il (mart) dövlət çevrilişi cəhdlərinə görə məhkum olunmuş 12 nəfər azadlığa çıxıb.

2004-cü ildə - Prezident İlham Əliyev Brüsselə səfəri gedişində Avropa Komissiyasının sədri Romano Prodi, NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Sxefferlə görüşüb, Azərbaycanın NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planını alyans rəhbərliyinə təqdim edib.