"21 MAY" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "21 May" tariximizdə
941    
21/05/2017

1805-ci ildə - Rusiya-Qacar İranı müharibəsi (1804-1813) gedişində Şəki xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsinə dair ikinci Kürəkçay müqaviləsi bağlanıb. Mayın 14-də bağlanan birinci müqavilə ilə Qarabağ xanlığı müstəqil xarici siyasətdən imtina edərək Rusiyanın təbəəliyini qəbul etmişdi. Şəki xanı Səlim xanla Rusiyanın Qafqaz qoşunlarının komandanı general Sisianov tərəfindən imzalanan müqaviləyə əsasən, Şəki xanlığı müstəqil xarici siyasətdən imtina etmiş, ərazisində rus qoşunlarını yerləşdirməyə razılıq vermişdi. Rusiya isə xanlığın daxili işlərinə qarışmamaq barədə öhdəlik götürmüşdü. Lakin bu, işğal üçün, sadəcə, görüntü idi. 

1888-ci ildə - Azərbaycan hərbi xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun general-mayoru Əbdülhəmid bəy Şərif bəy oğlu Qaytabaşı (1888-1920) anadan olmuşdur.

1917-ci ildə - Bakı Ərzaq Komitəsinə keçirilmiş seçkilər heç milli hərəkat liderlərinin də gözləmədikləri nəticə ilə başa çatdı: müsəlman bloku 29735 səs, sosialistlər (menşeviklər, eserlər, bolşeviklər, daşnaklar) 18061, kadetlər isə yalnız 1028 səs topladı. Seçkilər Müvəqqəti hökumətin 1917-ci il 25 mart tarixli qərarına uyğun olaraq keçirilirdi. Komitənin əsas funksiyası sabit qiymət əsasında taxılın toplanması, bölgüsü və satışına dövlət inhisarını həyata keçirməkdən ibarət idi. "Kaspi" qəzeti sevinclə yazırdı ki, müsəlmanlar bu seçkilərdə görünməmiş yüksək mütəşəkkillik göstərərək "ictimai-siyasi kamillik imtahanından uğurla çıxdılar". 

1921-ci ildə - Azərbaycan MİK-in Birinci sessiyasında 9 üzvdən (Səməd ağa Ağamalıoğlu,  Əli Heydər Qarayev,  M.B.Qasımov,  İ.M.Konuşkin, Nəriman Nərimanov, M.G.Pleşşakov, M.H.Hacıyev, T.Ə.Hüseynov, Tağı Şahbazov) və 3 nəfər namizəddən ibarət Rəyasət Heyəti seçildi. M.H.Hacıyev Azərbaycan MİK-in sədri seçildi.

1988-ci ildə - SSRİ rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəni sahmanlamaq üçün hər iki müttəfiq respublikanın rəhbərlərini dəyişdirib. Ermənistan KP MK-nın plenumunda 1-ci katib Karen Dəmirçyan, Azərbaycan KP MK-nın plenumunda isə Kamran Bağırov (1983-cü ildən respublikaya rəhbərlik edirdi) vəzifələrindən kənarlaşdırılıb. Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi postuna M.Qorbaçovun əlaltısı Əbdürrəhman Vəzirov seçilib.

1990-cı ildə - 28 mayın "Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası günü" elan edilməsi barədə prezident fərmanı elan edilib. 1992-ci ildən 28 may Respublika günü kimi qeyd olunur. 

1992-ci ildə - Azərbaycanla Şri-Lanka dövləti (ölkəmizin müstəqilliyini 1992-ci il fevralın 12-də tanımışdı) arasında diplomatik münasibətlər qurulub.