"16 İYUN" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "16 İyun" tariximizdə
957    
15/06/2017

1864-cü ildə - Görkəmli maarif xadimi  Həbib bəy Hacı İbrahimxəlil bəy oğlu Mahmudbəyov (1864-1928) Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.

1872-ci ildə - Şəhər islahatı təhkimçilik hüququnun ləğvindən sonra Rusiya kapitalist münasibətlərinin inkişafı, şəhərlərin sürətli artımı, xüsusən də sənaye və ticarət mərkəzlərində şəhər həyatının mürəkkəbləşməsi ilə bağlı idi. Şəhər islahatının hazırlanması 8 ildən çox çəkdi. Onun 1864-cü ildə tərtib olunmuş, burjuaziyanın tələblərini müəyyən dərəcədə nəzərə alan ilkin lahiyəsi çar dövlət aparatının müxtəlif bürokratik məhkəmələrindəki çoxsaylı müzakirələrin nəticəsində mühüm dəyişikliklərə məruz qaldı. Bunların nəticəsində şəhər islahatı əvvəlki lahiyəyə nisbətən xeyli məhdud xarakter aldı. Şəhər əsasnaməsi iyunun 16-da təsdiq olundu.

1918-ci ildə - Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası və müvəqqəti hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçüb. Cümhuriyyətin müvəqqəti paytaxtı elan edilən Gəncə Nuru paşa başçılıq etdiyi türk (Osmanlı) qoşunlarının nəzarətində idi. Türk ordu hissələri Xalq Cümhuriyyətinin hərbi dəstələrilə Qafqaz İslam Ordusu adı altında birləşdirilib və vahid komandanlıq Nuru paşaya həvalə edilib. Qafqaz İslam Ordusunun ilk məqsədi "Bakı Soveti"nin daşnak-bolşevik qoşunlarının Azərbaycanın qərbinə doğru yürüşünün qarşısını almaq idi. İyunun 16-18-də Kürdəmir cəbhəsində, Göyçayın Qaraməryəm kəndi yaxınlığında ilk döyüş oldu. Xüsusi qatarla cəbhəyə gələn Nuru Paşa elə həmin gün Şərq Ordular Qrupu qoşunlarının komandanına 5-ci diviziyanın sovet qoşunları hücumunu xeyli itki bahasına dayandırdığı haqqında məlumat verdi. Lakin sonrakı günlərdə Bakı XKS-nin qoşunları yenidən Göyçaya tərəf irəliləyə bilmişdi.

1919-cu ildə - Azərbaycanla Gürcüstan arasında hərbi müttəfiqlik paktı imzalanıb. Razılaşmaya əsasən, Azərbaycan gürcü tərəfə neft verməklə əvəzində silah və texnika almağa başladı. Hərbi pakta görə, tərəflər Rusiyanın hərbi təcavüzünə qarşı bir-birinə dəstək verməli idilər. Lakin 1920-ci ilin aprelində bolşevik Rusiyasının Azərbaycana hücumu zamanı Gürcüstan bu öhdəliyə deyil, özünün müstəqilliyinin tanınması barədə ruslarla separat danışıqlara üstünlük verdi.

1923-cü ildə - Azərbaycan MİK-in üçüncü sessiyası Naxçıvan diyarının Azərbaycan SSR-in muxtar hissəsi kimi onun tərkibinə daxil olması haqqında Naxçıvan Sovetlər qurultayının vəsatətini təsdiq etdi. Azərbaycan MİK Rəyasət Heyətinə tapşırıldı ki, Naxçıvan diyarının mədəni-iqtisadi dirçəlişinə xüsusi diqqət yetirilsin, abadlıq işləri haqqında məsələ ön plana çəkilsin".

1939-cu ildə - “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı olmuş şair Rəfiq Cəfər oğlu Xəndan (Rəfiq Zəka Xəndan) (1939-1999) Bakıda dünyaya gəlmişdir.

1992-ci ildə - Azərbaycanla Rumıniya (ölkəmizin müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 11-də tanıyıb) arasında diplomatik münasibətlər qurulub.

2006-cı ildə - Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri gedişində bu ölkənin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə qoşulması barədə razılaşma əldə olunub. Qazaxıstan neftinin Xəzər dənizi və Azərbaycan ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan sistemi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəql edilməsinə dəstək verilməsi haqqında" müqaviləni prezidentlər İ.Əliyev və N.Nazarbayev imzalayıblar.  

2012-ci ildə - “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, publisist, geoloq Arif Süleyman oğlu Rəhimov (1936-2012) Bakıda vəfat edib. O, Bakıda Qanlı yanvar günlərində “Azadlıq” radiosu ilə “İnsanlığa bəla gəlir”, “Qorbaçova açıq məktub” ittiham bəyanatlarına və etiraz əlaməti olaraq Kommunist Partiyası sıralarını tərk etdiyinə görə təqib olunmuş, tutduğu vəzifələrdən kənar edilmişdi. Sonradan ona qarşı səhvən cinayət işi açılması rəsmən etiraf edilmiş və nəhayət, 1995-ci ildə doğma institutuna bərpa olunmuşdur. Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi Arif Rəhimov Neft geologiyasına dair 50-dək elmi əsərin müəllifidir. Respublikamızın seysmik rayonlaşdırılması xəritəsinin müəlliflərindəndir. Mərkəzi “Bakı” seysmologiya stansiyasına onun adı verilmişdir.