TÜRKIYƏDƏ SALUR OĞUZ BOYU ILƏ BAĞLI KITAB ÇAP OLUNUB.
Ana səhifə > Xəbərlər > Türkiyədə salur oğuz boyu ilə bağlı kitab çap olunub.
962    
15/06/2017

Dr. Yaşar Kalafatın müəllifi olduğu 526 səhifədən ibarət "Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları" kitab çap olunub. Qeyd edək ki, Salur türkləri türk xalqları tarixində mühüm yer tutan oğuz boylarından biridir. Hal-hazırda Şərqi Türküstanda çinliləşməyə, İranda farslaşmaya, İraq və Suriyada ərəbləşməyə məruz qalmaqla “yox olmaqda olan türk tayfaları” sırasına daxil olmamaq üçün mübarizə aparırlar. Azərbaycan və Türkiyədə yaşayan Salurlar, təbii olaraq bu iki ölkənin əslən türk olan etnik qruplarındandır. Bu tədqiqatda salurların tarix, dil, ədəbiyyat və xalq mədəniyyəti müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Məlumdur ki, Salur boyu tarixdə mühüm rola malik bir qövm olmuş, Qazi Bürhanəddin kimi şəxsiyyətlər yetişdirmişdir. Hətta Kitabi – Dədə Qorqud dastanında Salurlar haqqında xüsusi qeyd olunur.