"30 İYUN" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "30 İyun" tariximizdə
907    
30/06/2017

1625-ci ildə - Növbəti Səfəvi-Osmanlı müharibəsi (1623-1639) gedişində Şah I Abbasın qoşunları gürcü çarlıqlarının birləşmiş qüvvələrinə qalib gəlib. 

1717-ci ildə -  A.P.Volınski və Fətəli xan tərəfındən ilk rəsmi Rusiya-Səfəvi ticarət müqaviləsinin layihəsi tərtib olundu. Hələ müqavilə hər iki dövlət başçısı tərəfındən təsdiq edilməmiş A.P.Volınski onun mətninin nüsxələrini şahın fərmanı ilə birlikdə rus tacirləri alver edən şəhərlərə, xüsusilə Şirvan bəylərbəyiliyinə göndərdi. Şahın fərmanında və müqavilə layihəsində rus tacirlərinin yerli hakim və tacirlər tərəfindən sıxışdırılması qəti qadağan olunurdu.

1812-ci ildə - Görkəmli yazıçı, dramaturq, şair və filosof Mirzə Fətəli Axundov (1812-1878) Şəkidə anadan olub. Yaradıcılığa şeirlə başlayıb, "Puşkinin ölümünə Şərq poeması" (1837) ilə məşhurluq qazanıb. 1850-ci illərdə yazdığı 6 komediya ilə Azərbaycan dramaturgiyasının, 1857-ci ildə qələmə aldığı "Aldanmış kəvakib" povesti ilə realist Azərbaycan nəsrinin təməlini qoyub. 1873-cü ildə Axundovun "Lənkəran xanın vəziri" komediyasının səhnələşdirilməsi ilə Azərbaycan teatrının əsası qoyulub.

1900-cü ildəAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarı ilə dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri olan Bayram İbrahim oğlu Hacıyev Şuşada anadan olub. 

1915-ci ildə - Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, kapitan Müseyib Bağır oğlu Bağırov (1915-1981) Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır. 

1919-cu ildə - Bakıdan Batum vasitəsilə İngiltərəyə 10 vaqon benzin, 2 vaqon isə müxtəlif mallar göndərilmişdi. 

1925-ci ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakının komendantı olmuş general-mayor Firidun bəy Camal bəy oğlu Vəzirov (1850-1925) bolşeviklər tərəfindən güllələnir.  

1928-ci ildə - Akademik, biologiya elmləri doktoru, Milli Məclisin deputatı Cəlal Əlirza oğlu Əliyev anadan olmuşdur. C.Əliyev bir sıra beynəlxalq və milli cəmiyyətlərin, o cümlədən Bitkilərin molekulyar biologiyası üzrə beynəlxalq cəmiyyətin (1994), Amerika bitki bioloqları cəmiyyətinin (1994), Forosintez tədqiqatları üzrə beynəlxalq cəmiyyətin (1995),  Yaponiya  bitki  fizoloqları cəmiyyətinin (1997), Hüceyrə stresi üzrə beynəlxalq cəmiyyətin (1998) üzvüdür. Eyni zamanda YUNESKO yanında “Bioetika, elmi biliklərin və texnologiyaların etikası” Milli Komitəsinin (1999) sədridir. C.Əliyev həm də 1994-cü ildən etibarən Azərbaycanda biologiya elminin yeni sahələrini inkişafı fondunun (BEYSİF) prezidentidir. I-III çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuşdur. 2011-ci il noyabrın 7-də 62 saylı Saatlı seçki dairəsindən yenidən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir. Azərbaycan-Almaniya Federativ Respublikası parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəridir. Hazırda Azərbaycan MEA-nın Rəyasət Heyətinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvüdür. Akademik Cəlal Əliyev elm qarşısında böyük xidmətlərinə görə 2 dəfə “Qırmızı əmək bayrağı” (1978, 1986), Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən ali mükafatı olan “İstiqlal” (1998) və Gürcüstan Respublikasının “Şərəf” (2003) ordenləri ilə, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” (2008) ilə təltif olunmuşdur.

1940-cı ildə - Sürgündə vəfat edən görkəmli pedaqoq, müəllim Əmir bəy Məşədi Əlibala oğlu Ağayev (1886-1940) 1956-cı ildə bütün repressiya qurbanları kimi bəraət almışdır.

1969-cu ildə - Şair Əli Paşa oğlu Kərimov (Əli Kərim) (1931-1969) Bakıda vəfat еtmiş, Göyçayda dəfn olunmuşdur. Orada büstü qoyulmuşdur.

1976-cı ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Elşən İbrahim oğlu Hüseynov (1976-1995) Saatlı rayonunun Qıraqlı kəndində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə - Milli Məclis prezident səlahiyyətlərinin icraçısı Heydər Əliyevin təqdimatı əsasında Surət Hüseynovun baş nazir təyin olunmasını təsdiqləyib. 

1998-ci ildə - Milli Məclis Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyasını qəbul edib. Azərbaycanın Konstitusiyası əsasında hazırlanan Naxçıvan MR-in Əsas Qanunu, qanunvericiliyə uyğun olaraq, Milli Məclisdə mütləq səs çoxluğu (124 deputatdan 95 səs lehinə) ilə təsdiqlənib.