"5 İYUL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "5 İyul" tariximizdə
889    
05/07/2017

1606-cı ildə - Səfəvi ordusu osmanlıların müqavimətini qıraraq Gəncə qalasını aldı. 

1851-ci ildə - Cənubi Azərbaycan maarifpərvəri, pedaqoq, publisist Həsən Mehdi oğlu Rüşdiyyə (Rüşdiyyə Təbrizi, Hacı Mirzə Həsən Mehdi oğlu)(1851-1944) Təbrizdə anadan olmuşdur. Rüşdiyyənin  ən  böyük хidmətlərindən biri də qadın azadlığı və qadın təhsili uğrunda mübarizə aparıb qızlar məktəbi açması, kоrlar üçün yеni охumaq üsulu iхtira еdib, оnlar üçün də məktəb təsis еtməsi olmuşdur.

1851-ci ildə - Ərəb, fars, qədim türk, rus, alman, fransız dillərini mükəmməl bilən publisist, təbiətşünas alim, ictimai xadim İsasultan Nəcəfqulu oğlu Şahtaxtinski (1851-1894) İrəvanda anadan olmuşdur. 1875-ci ildən Tiflisdə jurnalistlik fəaliyyətinə başlamış, "Tiflisski vestnik" qəzetində şöbə müdiri, "Kavkazski almanax" ın təsisçisi, naşiri və redaktоru, Türkiyədə "Qars" qəzetinin (rusca) əməkdaşı оlmuşdur. Bir sıra yazının müəllifidir.

1921-ci ildə - Rusiya Kommunist (bolşevik) Partiyasının Qafqaz Bürosunun iclasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in tərkibində saxlanılması barədə qərar qəbul edilib. Bir gün öncə, iyulun 4-də RK(b)P Qafqaz Bürosunun plenumunda erməni tərəfi Orconikidze və Kirovun dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi barədə qərarın qəbuluna nail olmuşdular. Lakin N.Nərimanov başda olmaqla Azərbaycanın kommunist rəhbərliyinin kəskin etirazı və RK(b)P MK-nın işə qarışması nəticəsində bu qərar ləğv olundu. Bununla belə, RK(b)P Qafqaz Bürosunun 5 iyul tarixli qərarında Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində saxlanılmaqla və mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla geniş vilayət muxtariyyəti verilməsi qeyd olunmuşdu. Bununla da ermənilər əsas məqsədlərinə çatmasalar da, muxtariyyət qazanmış oldular. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti təşkil edildi.

1956-cı ildə - Naxçıvan MR-nın “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin Mədəniyyət və İncəsənət Departamentinin direktoru Əliqismət Hümmət oğlu Lalayev Salyan rayonunda anadan  olmuşdur. 

2002-ci ildə - Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan dövləti ilə xaricdəki soydaşlarımızla əlaqələri tənzimləyəcək qurum - Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 19 noyabr fərmanı ilə Diaspora ilə İş üzrə Dövlət Komitəsinə çevrilib.

2008-ci ildə - Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın paytaxtı Astananın 10 illiyi ilə əlaqədar təntənəli yubiley tədbirlərində iştirak edib, bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirib.