"25 İYUL" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "25 İyul" tariximizdə
1020    
25/07/2017

1225-ci ildə - Xarəzmşah Cəlaləddin 7 günlük mübarizədən sonra təbrizlilərin müqavimətini qırdı və şəhəri ələ keçirdi. Nizaməddin Tuğrayi şəhər rəisi təyin olundu.

1265-ci ildə - Hülaku sərkərdəsi Yuşmut Qızıl Orda əmiri Noqaya qarşı hərəkət etdi. Ağsu çayı sahilindəki vuruşmada Noqay yaralandı, onun qoşunu məğlub olaraq Kür çayının şimalına doğru geri çəkildi. Hülaki xanı Abaqa xan çayı keçdi, lakin Qızıl Orda xanı Bərkənin böyük hərbi qüvvə ilə buraya gəldiyini öyrənib geri döndü. Düşmənin cənuba doğru irəliləməsinin qarşısını almaq üçün çayın üzərindəki bütün körpülər dağıdıldı. Bərkə 14 gün Kürün şimal sahilində qaldı və çayın cənub sahilinə keçə bilmədi. O, Kür çayını keçmək məqsədilə Tiflisə tərəf getdi, lakin yolda xəstələndi və öldü. Qızıl Orda qoşunu geri qayıtmağa məcbur oldu.

1722-ci ildə - I Pyotr Rusiyanın Səfəvilər dövlətindəki konsulu S.Abramova göstəriş verdi ki, şahın Xəzərboyu əyalətləri Rusiyaya güzəştə getməsinə çalışsın. Əks təqdirdə, Rusiya bu yerləri silah gücü ilə almağa hazırdır.

1913-cü ildə - Tətil komitəsinin çağırışı ilə Bakıda ümumi tətil başladı. Hərəkatın ön sırasında mədən fəhlələri - Bakı fəhlələrinin ən məzlum hissəsi gedirdi.

1914-cü ildə - Şuşada yerli tacirlərin və sənaye sahiblərinin təşəbbüsü ilə nizamnaməsi hələ 1905-ci ildə təsdiq olunmuş Qarşılıqlı Kənd təsərrüfatı Kredit Cəmiyyəti açıldı. 

1918-ci ildə - Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya doğru istiqamət aldığını görən "Bakı Soveti" Qacar İranındakı ingilis qoşunlarını köməyə çağırmaq barədə qərar qəbul edib. "Bakı Soveti"nin bolşevik fraksiyası qərarın əleyhinə olsa da, qurumdakı eser-menşevik-daşnak çoxluğu ingilislərin Bakıya çağırılmasına səs veriblər. Bundan sonra bolşeviklər qurumu tərk edəcəklərini bildiriblər. İngilis qoşunları Bakıya avqustun əvvəlində daxil olsalar da, ay yarım sonra Qafqaz İslam Ordusunun hücumları altında şəhəri tərk etməyə məcbur oldular.

1919-cu ildə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu hissələri Muğan-Lənkəran bölgəsindəki üsyanı yatırıblar. 1919-cu ilin mayında bölgədəki rus əhalisi (çar Rusiyası dövründə buraya köçürülmüş molokanlar) bolşeviklərin təşviqi ilə üsyan qaldırmışdı. 

1935-ci ildə - Şair, publisist, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1970-ci ildə jurnalistik fəaliyyətinə  görə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş Məstan Rəsul oğlu Əliyev (Məstan Günər) (1935-2010) Tovuz rayonunun Əsrik-Cırdaxan kəndində anadan olmuşdur. 

1958-ci ildə - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlabbas Qara oğlu İsgəndərov(1958-1992) Ağdam rayonunda anadan olmuşdur. 

1990-cı ildə - Sov.İKP MK Dağlıq Qarabağdakı qanunsuz silahlı birləşmələrin tərksilah edilməsi barədə qərar qəbul edib. Moskvanın ermənilərə yönəlik bu addımı 1990-cı ilin mayında Ermənistandakı parlament seçkilərində müstəqillik tərəfdarı Erməni Ümümmilli Hərəkatının qalib gəlməsi ilə bağlı idi. Sov.İKP MK-nın qərarına müvafiq olaraq Qarabağda erməni silahlı dəstələrinin tərksilah edilməsi ilə bağlı bir neçə əməliyyat keçirilsə də, tezliklə erməni millətçiləri Kreml dairələri ilə dil tapmağa müvəffəq oldular.

1992-ci ildə - Azərbaycan Sudan dövləti ilə diplomatik münasibətlər qurub. 

2008-ci ildə - Xanəndə, Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solisti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, prezident təqaüdçüsü Mais Qurban oğlu Salmanov (1933-2008) Bakıda vəfat etmişdir.